الماس نوپای اهواز

شرکت خدماتی و تامین کننده نیروی انسانی

نیروی انسانی

نیروی انسانی

تامین نیروی انسانی فنی و متخصص کارخانه ها و کارگاه ها

نیروی انسانی

تنظیف کارگاه ها

پاکسازی و بازسازی کارگاه ها و کارخانه ها با متد روز و کیفیت فوق العاده بالا وتحویل به موقع

نیروی انسانی

تهیه خوراک شرکت ها

تهیه و تامین بهترین و با کیفیت ترین خوراکهای ایرانی

لینک های مرتبط

آخرین اخبار شرکت